Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit,

 Ir tatai skaitydami permanykit. [...]

                                                                 M. Mažvydas

 

 

 

 

 

 

Tocharų kalbos

 

Tai irgi neseniai atskleistos iš rašto paminklų mirusios kalbos, sudarančios atskirą indoeuropiečių šaką. Manoma, kad tocharai galbūt buvę pirmieji indoeuropiečiai, palikę šios šeimos pirmykštes gyvenamąsias vietas – jos protėvynę. Jie, matyt, dar apie III tūkstantm. pr. m. e. vidurį išsikėlė iš Europos ir vėliau atsidūrė dabartinės Kinijos teritorijoje, rytų Turkestane. VII a. dar egzistavo dvi tocharų kalbos (lingvistų sąlygiškai vadinamos tocharų A ir tocharų B), vartotos atskirose valstybėse. Šių kalbų paminklai, datuojami V-VIII a., – tai daugiausia pažodiniai budistų misionierių vertimai iš sanskrito (rašyti indų raštu). Tocharai išnyko IX a. į rytų Turkestaną įsiveržus tiurkų gentims (uigurams).

Baigiant apie indoeuropiečių šeimos kalbas, reikia dar pasakyti, kad visos jos pagal praindoeuropietiškųjų minkštųjų k, g tarimą skirstomos į kentumines ir satemines (šie terminai sudaryti pagal skaitvardžio šimtas tarimą, plg. lot. centum = kentum ir sen. iranėnų satem). Kentuminėmis vadinamos tos, kurios tų priebalsių nepavertė sibiliantais (italikų, graikų, germanų, keltų, hetitų, tocharų šakų kalbos), o sateminėmis — tos, kurios tuos priebalsius pavertė sibiliantais ir šnypščiamaisiais (baltų, slavų, indų-iranėnų, albanų, armėnų šakų kalbos), plg. lot kentum (centum), vok. hundret, angl. hundred, keltų kant ir liet. šimtas, skr. satam, s. iran. satem.